Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Rasová segregace na českých školách

Před vánocemi skončil na ČT dokumentární seriál Ptáčata. Popisoval osudy romské třídy, která vznikla na ZŠ jako důsledek petice bílých rodičů, kteří si vynutili, aby jejich děti nebyly v 1. třídě pohromadě s Romy. Je tato třída vyjimkou nebo jsou podobné případy obvyklé? Stane se podobná situace normou? Je na ní vůbec něco špatně?Seriál Ptáčata měl celkem 16 dílů, lze ho najít v archivu ČT. Vznikl tak, že na jednu brněnskou ZŠ byl zapsán do 1. třídy větší počet romských dětí. Jejich rodiče nabourali nepsané pravidlo, že romské děti přece chodí většinou do jejich školy (dříve označované jako zvláštní) a ne na běžnou ZŠ. „Slušní“ bílí rodiče ochránili své „slušné“ bílé děti a podali vedení školy petici, v níž žádali, aby romské děti byly od bílých odděleny do zvláštní třídy. Vedení ZŠ jim vyhovělo  a vznikla téměř čistě romská třída, kde je jeden bílý chlapec – Ukrajinec. Třídu dostala na starost paní učitelka Jarmila, její dcera -filmová dokumentaristka se svými přáteli případ zdokumentovala v uvedeném seriálu.

Je vůbec něco špatně? Romské děti jsou spolu pohromadě asi spokojenější a ty bílé zvlášť asi taky. Jen si možná řekneme „chudák paní učitelka, jak k tomu přijde“. Četl jsem úvahu pána, který se označuje za konzervativce. Ten píše, že rodiče přece mají právo a dokonce povinnost dbát o vzdělání svých dětí a ti bílí rodiče toto právo svou peticí naplnili a je tedy vše v pořádku. Nemyslím si, že máme právo psát takové petice a že je v pořádku, když jsou vyslyšeny jako oprávněné. Dá se předpokládat, že bílé i tmavé děti pocházejí z blízkého okolí školy. Jestliže tedy bílí rodiče bydlí ve čtvrti s výrazným podílem romského obyvatelstva, tak je nemá překvapit, že se jejich děti setkají s malými Romy ve škole. Ale oni očekávají, že romské děti půjdou tam, kam (asi podle nich) patří – do zvláštní školy. Když je k tomu nemohou donutit, vynutí aspoň zvláštní třídu v rámci jedné ZŠ.  Bílí rodiče měli ještě jinou možnost – začít vozit své děti do jiné, vzdálenější ZŠ. Tuto možnost ovšem nechtělo připustit ani vedení ZŠ, jde o peníze, jde o existenci.

Je třeba ocenit odvahu romských rodičů: Chtějí, aby jejich děti měli slušné vzdělání a trvají na svém. Mají na to právo a dělají dobře. Je třeba řící, že bílí rodiče tak úplně nevyhráli – problematické mohou přece být i bílé děti a jejich rodiče. „Ideální stav“ by pak asi byl takový, že „ti správní rodiče“ by byli  u zápisu do 1. třídy a ukazovali kamsi stranou nejen, když se objeví tmavší dítě, ale i u bílých hyperaktivních dětí, nemytých dětí, dětí  problematických rodičů.

Romská třída se v seriálu jeví jako normání – jsou tam lepší i horší žákyně a žáci, u 2 z nich prý je šance přechodu na víceleté gymnázium. Ostatní paní učitelka upozorňuje, že na 2. stupni ZŠ již nebudou spolu, že se třída rozdělí mezi ostatní a budou muset v této konkurenci obstát. Vedení školy zřejmě s rozdělením romské třídy mezi ostatní počítá a nečeká, že by bílí rodiče opět protestovali. Odchod bílých dětí na jinou ZŠ je asi méně pravděpodobný než při nástupu do 1. třídy.

Vytvoření romské třídy na základě petice bílých rodičů je jasný případ rasové segregace. Jak mohla ZŠ jinak reagovat? Popravdě řečeno bych jako rodič asi silně váhal, když by  moje dítě mělo být jedno ze 2-3 bilých dětí v jinak romské třídě. Kde bych viděl přijatelnou hranici těžko říci – kdesi pod polovinou třídy pro Romy? Snad. Zeptal jsem na názor svých 18-náctiletých studentů na gymnáziu (byla to závěrečná otázka v písemce z chemie a někteří žáci z ní měli ohromnou radost – konečně svedli něco v písemce kromě podpisu napsat ). Názory se pohybovaly od souhlasu s čistě romskou třídou přes rozdělení asi půl a půl po 1-2 romské děti na třídu („aby nedělaly bordel“). Jako logické se např. jeví rovnoměrné rozdělení do paralelních třídy – jsou možná celkem 3 asi po 20 žácích, romské děti by tvořily vždy asi 1/3 třídy. Ale tohle je reálně taky rasistický přístup – zařadí nejprve děti podle rasy, pak je podle nějakého klíče rozdělí.

Seriál zachycoval děti ve škole, doma, u rodičů v práci, ve škole v přírodě. Něco mi vadilo a nevěděl jsem, co. Pak jsem si uvědomil, že romské děti nikdy nevidím spolu s jejich bílými spolužáky ze sousedních tříd – třeba o přestávce, na obědě, při sportovní akci. Proč je filmaři nenafilmovali i s nimi? Pak mi to došlo – tmavé děti se s bílými v této škole nikdy nesetkávají – je to součást dohody s bílými rodiči o vytvoření samostatné romské třídy. Vzpomněl jsem si totiž, že jsem před několika lety viděl v TV krátkou reportáž o tom, že na jakési ZŠ je speciální romská třída, která je natolik oddělená, že její žáci přicházejí do školy bočním vchodem a uvnitř školy mají přestávky jindy než ostatní, aby se s ostatními žáky školy nepotkávali. Takže je to asi takhle. Zbývá otázka: viděl jsem tehdy v Tv první informaci o Ptáčatech nebo je podobných případů v ČR již víc? Na tohle třeba mohou odpovědět čtenáři tohoto textu.

Je třeba říci, že náš geniální pan ministr si pozorně všímá složení populace žáků na ZŠ a brání oddělování některých dětí od většinové populace. Konkrétně chce zaútočit na víceletá gymnázia, která, jak je dávno známo, vykrádají chytré žáky ZŠ. A zřejmě nic nedá na případné petice učitelů gymnázií, jejichž existenci tak ohrozí, ani petice  rodičů, kteří by rádi víceleté gymnázíum pro děti zvolili. Mám ale podezření, že případné další petice slušných bilých rodičů požadující pro jejich děti rasově čistou školu, budou mít šanci i nadále. Mám podezření, že oddělování romských dětí z běžných ZŠ pana ministra moc nezajímá a raději o něm nechce vědět.


    hodnotil 1 uživatel

37 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Za Metodický portál: S autorem řešíme případné úpravy textu s ohledem na netiketu.

 2. avatar

  Těší mě, že se objevila nějaká reakce na můj text! Asi mám nějakou zprávu od Metodického portálu na mailu, k němuž zrovna nemohu, tak zareaguji odhadem.
  1. Vloudilo se mi kamsi navíc "t" - pana ministra považuji za geniálního (jen bych raději dopřál se všemi jeho nápady jinému rezortu než školství).
  2. Pokud je etický problém s rasovou segregací v názvu -nevím, jak to jinak pojmenovat. Asi není etické, když jsem napsal "tmavý" možná někde i "černý" - v USA by to neprošlo. Omlouvám se.

 3. avatar

  Pane Melichare, díky za upozornění na pořad Ptáčata a také za zajímavé téma do diskuse. Zřídili jsme pro něj speciální vlákno, bude se nám tam lépe debatit :-): http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=329&t=17127&p=45599#p45599

 4. avatar

  Příspěvek jsem právě asi na 2 místech upravil podle požadavků pracovníků portálu (doplnil jsem např. uvozovky "slušní", abych naznačil, že toto slovo myslím ironicky).
  Zároveň děkuji všem, kteří o problematiku jeví zájem, byť se jim nechtělo do komplikované diskuze.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.