Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Frenologie

 

Frenologie je pro někoho jen připomínka krásy starých dob, pro někoho opomíjená věda, která by měla opět dostat své místo. Jaké možnosti by nabízela školám a výchově, kdyby opravdu fungovala!

Mám před sebou knížečku vydanou „Nákladem Spiritistické knihovny  v Nové Pace“  roku 1909.

frenol1

Publikace se jmenuje „Hlavní základové frenologie“  a prý ji  „Dle jiných pomůcek spracoval K. Sezemský“. Nejznámějším odborníkem, který se u nás této disciplíně později věnoval byl teolog N.F.Čapek.

Ocitujme zde na ukázku kousek z knihy K. Sezemského z části „Slovo co úvod.“

„Poznání sebe sama , budiž prvním úkolem životním každého jedince, poněvadž na tomto sebe poznání  spočívá další rozvoj a blaho, napřed jedinců a pak celých kast. …  Jest tudíž pozorování frenologické nadmíru cenné a důležité v každé rodině i škole, v obchodě i průmyslu …, neboť vědouce předem jaké míme vlohy, jaké nadání a náklonnosti, lehko nám bude voliti pro svůj životní běh povolání takové, které jim bude odpovídat a tak se stane nám příjemným a a zábavným, místo úmorným trestem života. Znajíce frenologii, nebudeme dítky své nutit do povolání takového, které by jim bylo nesnesitelným břemenem pro celý další život …“

Obrázek naznačí, o co ve frenologii jde: Různým místům hlavy – lebky odpovídají různé vlastnosti. Jejich přítomnost nebo nepřítomnost je dána tvarem lebky v onom místě. Teorie byla rozpracovaná do velikých detailů, ale již počátkem 20. století se zařadila do blízkosti spiritismu a podobných nauk a z tohoto společenství se již prakticky nevymanila. Dnes je nabízena např. v souvislosti s výkladem karet a podobnými službami. V tomto textu upozorňuji na příklady, kdy pronikla okrajově do vzdělávání učitelů.

FrenHlava

 Frenologii lze vnímat jako romantickou připomínku doby  Rakouska-Uherska či počátků Československé republiky podobně jako třeba spiritimus nebo dobové reklamy, ale také jako vědu, která byla neprávem opomíjena  a díky restauraci demokracie dostává nové místo k životu podobně jako např. filosofie R. Steinera nebo homeopatie.

K obnovení slávy frenologie mohou teď přispívat nadšenci, kteří nemyslí na ekonomické zhodnocení své snahy, ale i lidé, kteří si propagací této disciplíny vydělávají a nabízejí ji komerčně.

K oněm ryzím nadšencům patří (asi starý) pán, který volně dává na webu svou knihu o frenologii zpracovanou podle posledního vydání spisu N.F. Čapka z roku 1920 a doplňuje ji vlastními dlouholetými zkušenostmi. Publikaci si můžete prohlédnout zde:

http://frenologie.blog.cz/rubrika/frenologie-a-fyziognomie

Publikace zahrnuje řadu názorných obrazů a je rozpracována do kapitol zabývajících se určitými částmi hlavy a odpovídajícími soubory vlastností jako např. kapitola  “ Deset pohledů na hlavu ze zadku, ze které můžeme vyčíst jakost vloh pudových, sebezachovávacích, sebevědomých a společenských.“

 Komerčně nabízejí kurzy nebo přednášky o frenologii přesněji nabízely – v letech 2006-2008 dvě organizace – obě  spjaté se školstvím. (Na současných stránkách jedné z nich se už tato informace neobjevuje, dále jí proto neuvádím.)  Na webu lze též doložit, že současné české školy jeví o téma určitý zájem.

Zde je příklad takové nabídky:

„Emocionalita v řeči těla – frenologie I. a II.“

„Od nejrannějších dob v lidském společenství lidé intutivně navzájem četli ze tváří druhých lidí. Jednak aby mohli přežít a také proto, aby mohli spolupracovat. Lidská tvář je také první znakový zápis, který je připraven něco sdělovat, a to už od kolébky, kdy dítě vnímá tvář své matky. Lidský mozek je od přírody nastaven učit se z celostního vnímání reality a tak snad proto jsme vlastně rozenými čtěnáři lidských tváří. Proměnlivá mimika  na „talíři“ dispoziční fyziognomie je tou nejaktuálnější zpětnou vazbou, jakou můžeme od druhého člověka dostat. Pod vrsvou mimiky je však položen její organický základ, fyziognomická skladba skeletu, tkáně, konzistence, pigmentace a proporcionality. Lidským zrakům se tak nabízí tvář člověka jako mapa ostrova se svými pahorky a prohloubeninami, jež dávájí zásadní ráz osobnosti člověka, která je možné vidět snad nejlépe na úrovni temperamentu.
Metoda frenologické typologie, propracovaná a užívaná významným českým frenologem, knězem a psychologem, působícím i v zahraničí mezi dvěma světovými válkami, Norbertem F. Čapkem a  francouzským pediatrem a psychiatrem, snad nejuznávanějším odborníkem na tuto oblast, Louisem Cormanem.

Lektor: Milan Šrámek
Garant : Mgr. Jiří Jedelský
Poplatek : 1.600,- Kč / 2  vzdělávací  bloky
hradí se předem převodem nebo vkladem na účet KB  
(viz. objednávka)
Účastníci : Obdrží k tématu didaktické (obrazové a textové) materiály, s 370 obrazovými přílohami, které jim zůstanou i po skončení semináře k osobnímu užití.

 

 Více o této nabídce najdete zde:http://www.heureka-cz.eu/index_d66f912af9fb7bda95e5ab6e101aa692.html, další nabídka téže firmy a téhož lektora na stejné téma je tato:http://www.heureka-cz.eu/index_6bb56c5d8605f45ba739615e1dcc2f6c.html

Zájem škol dokumentuje tento odkaz www.kvic.cz/detail.asp?ID=122, kde se uvádí toto:

„6.10.2006, 12.9.2006 a 5.10.2006, Učivo jako prostředek k rozvíjení kompetencí – 1200050650

V Třinci na ZŠ Dany a Emila Zátopových se 19 pedagogů této a sousední školy 6. ZŠ zúčastnilo 12.9.2006 pod vedením lektorského dua Mgr. Dana Forýtková a Milan Šrámek kurzu, ve kterém získali nové poznatky o typologii osob, jak funguje lidské myšlení a jaké jsou jeho potřeby.Rovněž význam emocí při vzdělávání dětí chtějí využít ve výuce, při komunikaci se žáky i dospělými.
V pokračování 5.10.2006 se pak dozvěděli více o učebních stylech, kontaktních a dalších aktivitách využitelných při práci v hodinách. Více by se pak chtěli dozvědět o Frenologii.
Oceňují odbornost a připravenost lektorů.“

Ve výroční zprávě jiné ZŠ  lze najít ve výčtu školení, že 2 pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz frenologie (ZŠ Staré Město – výroční zpráva za šk.rok 2005/2006).

Informace o kurzech frenologie i o jejich ohlasu jsou na webu staré již několik let. Je možné, že tyto kurzy již nyní neběží a třeba  nepůsobí ani organizace, která tyto kurzy poskytovala. Na druhé straně je však zřejmé, že asi u nás stále jsou odborníci v této oblasti.

Nechci zde rozhodovat, zda  je frenologie přežitek nebo živá věda – nemám s ní žádnou zkušenost. Knížečku K. Sezemského z roku 1909 jsem sice víckrát prolistoval, ale neprostudoval. Asi by mi moc nepomohla – mám špatnou vizuální paměť. Snad bych se měl z tohoto hlediska nejdříve podívat na sebe a posoudit, zda mám k využívání frenologie vlohy. Mám pocit, že nemám.


    hodnotili 3 uživatelé

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Děkuji za zajímavý exkurz do historie. Přiznám se, že jsem musela použít slovník, abych si ujasnila, že o frenologii prakticky nic nevím. Zdá se ale, že vy ano. Neměl byste zájem vytvořit toto heslo do Pedagogického lexikonu v naší wiki? - http://goo.gl/AzbF0

  2. avatar

    Text jsem doplnil tak, abych trošku naznačil, o čem frenologie je. Děkuji za zájem, ale heslo do lexikonu nenabídnu. Jednak bych prakticky musel opsat heslo z Wikipedie, kde je velmi dobře zpracované (v anglické verzi ještě podrobněji a ta je k nalezení i v českém překladu), jednak si myslím, že frenologie je opravdu historie a jako heslo má místo v obecných encyklopediích. Pedagogický lexikon by asi měl nabízet specializovanější informace, které ve Wikipedii najdeme jen málo.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.